Bliv Medlem

 

Vil du støtte op om Beboerhuset og have indflydelse på, hvordan det skal se ud i fremtiden?
 

Så bliv medlem af Beboerhusforeningen. Det koster 150 kr. pr. år. for voksne, og 75 kr. pr. år for pensionister, studerende og børn.
Spørg efter en indmeldelsesblanket i Beboerhusets café.

Du kan også melde dig ind ved at følge linket her:

Beboerhuset Medlemskab 2024

Så snart indbetalingen er registreret hos os, er du medlem i Beboerhusforeningen, og du vil dermed automatisk blive inviteret til generalforsamlingen og brugermødet en gang om året.

Generalforsamling

i Christianshavns Beboerhus


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i

Christianshavns Beboerhusforening

Tid: Onsdag den 17. april 2024 kl. 19:00

Sted: Caféen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af 2 referenter

 3. Valg af 2 stemmetællere

 4. Bestyrelsens beretning

 5. Forelæggelse af revideret:

  1. foreningsregnskab

  2. husets regnskab

 1. Behandling af indkomne forslag

 2. Valg af formand

 3. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

 4. Valg af 2 suppleanter

 5. Valg af 2 brugerrepræsentanter til ansættelsesudvalg

 6. Valg af 2 revisorer

 7. Uddeling af Christianshavnerprisen

 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen, altså onsdag den 3. april 2024.

Forslag kan sendes som brev til:

Bestyrelsen – Christianshavns Beboerhus

Dronningensgade 34

1420 København K.

Eller som e-mail til: bestyrelsen@beboerhus.dk

Comments are closed.