Bebo-Talk: Selma af 1914

I Beboerhuset har vi fokus på grønne og bæredygtige fællesskaber, og vi har derfor inviteret Lars Rasmussen, som er formand for Selma af 1914.

Selma af 1914 er et skib og en forening, der arbejder for et bedre miljø ved bl.a. at sejle rundt i verden og tage vandprøver til test. Også forurening og klimaforandringer er på dagsordenen ligesom der vil blive fortalt om fællesskabet og det sociale engagement omkring arbejdet med og på skibet og mødet med de lokale mennesker, hvor skibet kommer rundt.

Kl. 19.30 i caféen

Gratis Entré

Bookmark the permalink.

Comments are closed.