Generalforsamling i Christianshavns Beboerhus

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Christianshavns Beboerhusforening

Tid: Onsdag den 6. april 2022 kl. 20:00

Sted: Caféen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 referenter
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af revideret:
 1. foreningsregnskab
 2. husets regnskab
 1. Behandling af indkomne forslag
 2. Valg af formand
 3. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
 4. Valg af 2 suppleanter
 5. Valg af 2 brugerrepræsentanter til ansættelsesudvalg
 6. Valg af 2 revisorer
 7. Uddeling af Christianshavnerprisen
 8. Eventuelt

Bookmark the permalink.

Comments are closed.