Generalforsamling i Christianshavns Beboerhus

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i Christianshavns Beboerhusforening Tid: Onsdag den 10. april 2019 kl. 20:00 Sted: Caféen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 referenter
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af revideret:
  1. Foreningsregnskab
  2. Husets regnskab
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 brugerrepræsentanter til ansættelsesudvalg
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Uddeling af Christianshavnerprisen
 12. Eventuelt
Bookmark the permalink.

Comments are closed.