Hvem har magten i EU? – Et møde om magt, demokrati og indflydelse i EU

En invitation til samtale Torsdag d. 14.3. kl 19, Christianshavns Beboerhus, Salen

Den 9. juni er der valg til Europa-Parlamentet. Dette valg afgør ikke hvem, der har magten i EU – endsige i Europa.

Dette skal ikke forhindre os i at søge at kaste lys på magten i EU. Vi vil diskutere, hvad det gamle
udtryk om EU’s demokratiske underskud betyder i dag, og vi vil sætte lys på de mange tusinde
lobbyister og store virksomheders indflydelse.

Hvem er det, der øver indflydelse på EU og hvordan?

Men nok så vigtigt: Hvilke veje har vi til at påvirke udviklingen – nationalt og på tværs af
grænserne?

Hovedoplæg
For at belyse dette har vi inviteret Kenneth Haar.
Han arbejder med disse spørgsmål til dagligt i Lobbyvagthunden Corporate Europe Observatory, som har base i Bruxelles. Han har bl.a. også skrevet bogen Kapitalens Europa.

Vidne- og spørgepanel
For at yderligere at belyse beslutningsgangene og udfordringerne i EU har vi indkaldt et vidne- og
spørgepanel. De vil hver fremføre en særlig vinkel på aktuelle EU-sager

Freja Kirchert
Hun er tidligere aktiv i Wolt Workers Group. Nu er hun aktiv i Just Eat Collective, Berlin. Hun
deltog i Transnational Forum on Alternatives to Uberisation, 2021.

Palle Bendsen
Palle Bendsen er medlem af NOAHs bestyrelse. Han beskæftiger sig bl.a. med uran, atomkraft, oprustning og
krig. Han er medforfatter til publikationen: Atomkraftens rolle i EU

Naturligvis lever mødet ikke op til vores forventninger, hvis ikke DU er en del af samtalen.

Mødet er arrangeret af Enhedslisten Amager Øst

Kl. 19

Bookmark the permalink.

Comments are closed.