Generalforsamling i Christianshavns Beboerhus

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i

Christianshavns Beboerhusforening

Tid: Onsdag den 16. september 2020 kl. 20:00

Sted: Salen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 referenter
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af revideret:
  1. foreningsregnskab
  2. husets regnskab
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag om vedtægtsændringer
 7. Valg af formand
 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af 2 brugerrepræsentanter til ansættelsesudvalg
 11. Valg af 2 revisorer
 12. Uddeling af Christianshavnerprisen
 13. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen, altså onsdag den

 1. september 2020.

 

Forslag kan sendes som brev til:

Bestyrelsen

Christianshavns Beboerhus

Dronningensgade 34

1420 København K.

Eller som e-mail til: bestyrelsen@beboerhus.dk

 

Med venlig hilsner fra bestyrelsen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.