Generalforsamling i Christianshavns Beboerhusforening

Kl. 20 i Caféen

Få indflydelse på hvordan Beboerhuset skal se ud i fremtiden – og en oplagt lejlighed til at blive medlem, hvis man ikke allerede er.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 referenter
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af revideret:
  a) foreningsregnskab
  b) husets regnskab
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 brugerrepræsentanter til ansættelsesudvalg
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Uddeling af Christianshavnerprisen
 12. Eventuelt
Bookmark the permalink.

Comments are closed.