Skriv for liv – Amnesty International skrivecafe

Kl. 15.00 – 18.00
*** English down below***
Et enkelt brev fra en fremmed, der tager sig tid til at sætte sig i en andens sted kan gøre EN VERDEN til forskel!
Skriv for Liv er en af Amnesty Internationals globale kampagner, hvor vi med pennen som våben bekæmper menneskerettighedskrænkelser.
Du er inviteret med til en inspirerende aften, hvor vi sammen viser vores opbakning til de menneskerettighedsforkæmpere, der med livet som indsats kæmper for forandring.
Vær med til at skrive breve til dem for at vise vi dem, at de ikke er glemt og ikke står alene. Vi skriver også breve til de myndigheder, der står bag overgrebene på menneskerettighedsforkæmperne.
Vi holder drop-in skrivecafé og skriver breve sammen torsdag den 3. december klokken 15-18.
I er alle velkomne på Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1420 København. Der vil være kaffe, the og kage, mens vi skriver breve. Der vil være skabeloner til brevskrivning, og vi hjælper jer selvfølgelig med at skrive, hvis I har brug for det.
Ses vi?
***Skrivecafen afvikles under alle nødvendige coronaforhold. Vi sørger for afstand og håndsprit og opfordre folk til at sidde sammen med nære kontakter***
——————————————-
A single letter from a stranger who takes the time to put himself in someone else’s place can make A WORLD a difference!
Write for Rights is one of Amnesty International’s global campaigns in which we fight human rights violations with the pen as a weapon.
You are invited to an inspiring evening, where together we show our support for the human rights defenders who, with their lives at stake, are fighting for change.
Join in writing letters to them to show them that they are not forgotten and do not stand alone. We also write letters to the authorities behind the abuses of human rights defenders.
We are organizing a drop-in writing café and we write letters together on Thuresday the 3rd of December from 3 to 6 pm.
You are all welcome at Christianshavns Beboerhus,
Dronningensgade 34, 1420 København. There will be coffee, tea and cake while we write letters. There will be templates for letter writing, and we will of course help you write if you need it.
See you?
*** The writing cafe wil be held under all necessary corona conditions. We ensure distance and hand sanitizer and encourage people to sit only withtheir close contacts ***
Bookmark the permalink.

Comments are closed.